Špecializované výpočty vonkajších elektrických vedení

Vývoj a výskum v oblasti elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Technické poradenstvo a softvérový vývoj

Špecializované výpočty vonkajších elektrických vedení
Vývoj a výskum v oblasti elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Technické poradenstvo a softvérový vývoj

O nás

MC_ylf_profile

Ing. Matej Cenký, PhD.

JB_papriky

Ing. Jozef Bendík , PhD.

Vyštudovali sme na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave  odbor elektroenergetika v rokoch 2010 – 2018, kde sme neskôr nastúpili ako výskumní pracovníci na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. Naše hlavné pole pôsobnosti zahŕňa tému elektromagnetických polí akustického hluku, či špecializované výpočty elektrických parametrov a mechanických namáhaní vonkajších silových vedení. Popri štúdiu sme nadobudli skúsenosti v tvorbe širokého spektra softvérových aplikácií, ktoré idú ruka v ruke s potrebami energetiky súčasnosti.

Stále sa aktívne zúčastňujeme medzinárodných konferencií na Slovensku aj v zahraničí (EPE, CIRED, Cigré a iné). Z významných ocenení, ktoré sme doteraz získali, si najviac ceníme Cenu prezidenta Slovenského elektrotechnického zväzu komory elektrotechnikov Slovenska „za prínos v elektrotechnike“ v roku 2018, Cenu Aurela Stodolu za najlepšiu diplomovú prácu v roku 2015 a iné ocenenia na domácich konferenciách.

Od roku 2013 spolupracujeme aj so spoločnosťou SPIE Elektrovod, a.s. s oddelením projekcie vonkajších silových vedení na vývoji a výskume v danom odbore.

Publikácie

Advanced methods for computation of electrical parameters for overhead transmission lines
Cenký, Matej — Bendík, Jozef — Eleschová, Žaneta
Advanced methods for computation of electrical parameters for overhead transmission lines. Journal of Electrical Engineering, 68. s. 143–147.


Automated data sorting advancements for electrical parameters computations for long overhead transmission lines
Cenký, Matej — Bendík, Jozef — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Automated data sorting advancements for electrical parameters computations for long overhead transmission lines. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018: 14th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, s. 133–137. ISBN 978-80-89402-98-4.


Complex calculation of intensity of electric field under power transmission line using catenary shape of conductors and flat surface
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta
Complex calculation of intensity of electric field under power transmission line using catenary shape of conductors and flat surface. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2016. Energy-Ecology-Economy 2016: 13th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. May 31 – June 2, 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, s. 139–144. ISBN 978-80-89402-86-1.


Controversy in discussion on health risk associated with electromagnetic fields of overhead power lines
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Controversy in discussion on health risk associated with electromagnetic fields of overhead power lines. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018: 14th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, s. 120–123. ISBN 978-80-89402-98-4.


Electrical characteristics of incompletely unrolled three-phase power cable on wooden drum
Cenký, Matej — Bendík, Jozef — Ivanič, Marián — Eleschová, Žaneta
Electrical characteristics of incompletely unrolled three-phase power cable on wooden drum. In Elektroenergetika 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017, s. 675–680. ISBN 978-80-553-3195-9.


Enumeration of magnetic flux density generated by power transmission lines
Bendík, Jozef — Kment, Attila — Pípa, Marek
Enumeration of magnetic flux density generated by power transmission lines. In Electric power engineering 2015. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2015, s. 396–401. ISBN 978-1-4673-6787-5.


Influence of different weather conditions on the maximum load current of overhead power lines
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Influence of different weather conditions on the maximum load current of overhead power lines. In EPE 2018. Brno: University of Technology, 2018, s. 76–79. ISBN 978-1-5386-4612-0.


Influence of the harmonic content on the root mean square value of the electromagnetic field produced by overhead power lines
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Influence of the harmonic content on the root mean square value of the electromagnetic field produced by overhead power lines. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018: 14th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, s. 116–119. ISBN 978-80-89402-98-4.


Measurement of transformer harmonic no-load currents spectrum using magnetic field spectral analysis
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Janiga, Peter — Ivanič, Marián — Eleschová, Žaneta
Measurement of transformer harmonic no-load currents spectrum using magnetic field spectral analysis. In Elektroenergetika 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017, s. 660–663. ISBN 978-80-553-3195-9.

Referencie

Power System Consulting, s. r. o.

Top //]]>